Snickeri

Njutbart, användbart och med särart

Mönster som är

Trä är vackert

Skönheten ligger inte i det perfekta utan i särarten. Vi vill ta vara på det sköna, inte bemästra utan samverka, utifrån materialets särart. Trä vädjar till våra sinnen, syn, lukt och känsel lika väl som till vår fantasi.

Om du vill ta med ett eget trästycke, kanske från favoritträdet på tomten som av olika anledningar måste bort. Vi kan förvandla det till något vackert du har nytta av varje dag. Du kan även måttbeställa ett slagbord eller en stegstol, kanske köpa ett smycke av brakvedens rot.

Stockfat
Tråg i masurbjörk
Smycken