Naturstig

Träd in i naturens sköte, omgivna av träd söker vi oss fram och hittar oss själva. 

Träden omsluter oss


Vi hjälper gärna till att såväl ta fram naturstigar som att vårda dem. En naturstig är sig själv nog, men vi kan behöva ha lite hjälp för att känna oss trygga i en miljö vi kanske inte är vana vid. Väl utmärkta leder är då bra att ha och kanske också lite information om vad som finns runt oss när vi är ute i det fria.

Vi har fått förmånen att hjälpa till att ta fram en naturstig vid Mårbacka minnesgård. Back-Kajsas väg

   

Per Sundqvist

Södra Ås, Bråten

686 96 Östra Ämtervik

Info@naturverk.com

 Copyright © kopiera gärna men ange källan