Back-Kajsas väg

Mårbackas naturstig, Back-Kajsas väg

Mårbacka

Träd berättar historier


Selma Lagerlöf såg det vackra både hos människor och i naturen. Inne bland träden hittar man berättelserna och när du kommer till gläntan så öppnar sig ditt sinne. Du fylls av förundran inför livet. Följ Nils Holgersson längs Back-Kajsas väg in bland träden på upptäcktsfärd längs stigar där människor och djur vandrat i årtusenden. Ta med kaffekorg eller köp med dig picknick-korg i kaféet på Mårbacka. Back-Kajsas väg är en naturslinga på 3 km som är väl markerad och där skyltar, som hjälper dig att upptäcka växter och djur, finns utsatta på olika ställen.   

Vitlav i tallskog
Ljusspel
Grottor i bergbrant

Per Sundqvist

Södra Ås, Bråten

686 96 Östra Ämtervik

Info@naturverk.com

 Copyright © kopiera gärna men ange källan