Historik

Nyfiken på historien, varför ser det ut som det gör?

Utan rötter ingen framtid

Rottneros park 1959

Rötter förser inta bara trädet med näring, de behövs också när det blåserVi går igenom arkiv, kartor och offentliga dokument som kan hjälpa oss att förstå utvecklingen. Vad som hänt tidigare i företaget, på gården eller i föreningen kan vara spännande att utforska, men det kan också vara nödvändigt att veta för att fatta kloka beslut som påverkar framtiden.

Vi har bl. a. fått förmånen att på Länsstyrelsens uppdrag titta på Rottneros Parks historia.


Carl Eldhs brev till Svante Påhlson
Edvard Jacobsons skiss

Per Sundqvist

Södra Ås, Bråten

686 96 Östra Ämtervik

Info@naturverk.com

 Copyright © kopiera gärna men ange källan