Konflikthantering

Konflikter kan vara fruktsamma, göra att rötter växer sig starkare. Men ibland kan det behövas hjälp att hitta vägar

Träd kan lära oss en del om kommunikationNär vi inte mår bra är vi heller inte bra på att kommunicera och när vi upplever att kommunikationen inte fungerar mår vi inte bra.

Varför blir någon arg? Varför hör inte andra vad jag säger? Varför tjurar hen hela tiden? Är det någon som har missbruksproblem?

Ett litet företag eller organisation har kanske inte egna resurser att ta tag i problemen.

Som beteendevetare har jag under många år arbetat med konflikthantering och kommunikation likaväl som med missbruk och beroende.

Genom att få lite perspektiv på situationen, både vad gäller enskildas situation som strukturer i organisation, kan man ofta hitta konstruktiva sätt att gå vidare på. Vi hjälper gärna till.

Per Sundqvist

Södra Ås, Bråten

686 96 Östra Ämtervik

Info@naturverk.com

 Copyright © kopiera gärna men ange källan